Skip to main content
Forum Produktiviti & Daya Saing: Membina Budaya Produktiviti dan Kesejahteraan
“Amalan Produktiviti ke arah Kesejahteraan Dalam Kalangan Generasi Muda”
• Panel 1: YBhg. Dato’ Dr. Shakir Husein Khalid
Pengarah Urusan, Shamawar Group Sdn. Bhd
• Panel 2: YBrs. Prof. Dr. Balakrishnan Parasuraman Profesor Pengurusan Sumber Manusia & Program Hubungan Industri, Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
• Panel 3: YBrs. Dr. Suhaimee Saahar Pengarah, Pusat Pengajian Perangsaraf Media dan Informasi, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media,
UiTM Shah Alam